Partnereink

Partnereink

Egy iskolai intézmény akkor működhet hatékonyan és sikeresen, ha a diákok szüleivel állandó és rendszeres az együttműködés, a kommunikáció. A Vámbéry Ármin Alapiskolában ez a segítő szándék nagy mértékben megtörténik és jelen van. Iskolánkban emellett évek óta a szülői munkaközösség nem csupán szülői kötelességét teljesíti, hanem segíti oktatásunk fejlődését, fejlesztését. Minden iskolai esztendőben az összülői értekezleten megszavazzák a családonkénti tagsági díjat, emellett nagyon sikeres jótékonysági szülői bálokat és családi rendezvényeket szervezünk, melyek úgyszintén nyereséggel zárulnak, és nagyon sokan ajánlják fel adójuk 2 százalékát polgári társulásunk számára évről-évre. Ezeket az összegeket a szülői szövetség vezetőségi összejöveteleivel összhangban (megszavazva a támogatásokat) visszafordítják a támogató szülők iskolánk javára. Rendszeresen támogatják erdei iskoláink és a sítúra utazási költségeit, a gyermeknap megszervezését, tansegédeszközök vásárlását. Hatalmas segítség, ha épületünk egy-egy „rászoruló” egységét felújítják, padokat, székeket vásárolnak.
Köszönjük a támogató és segítő együttműködést, mely remélhetőleg a jövőben is fontos alappillére lesz iskolánk oktató-nevelő munkájának és segíti annak minőségi fejlődését, hiszen szép és tiszta környezetben diákjaink, gyermekeink is jobb közérzettel tanulnak, „dolgoznak“!


A Vámbéry Ármin Alapiskola mellett működő Szülői Szövetség
Združenie maďarských rodičov pri ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM
Hviezdoslavova ul.2094/2, 92901 Dunajská Streda

elnök 2021.09.29-től
Koráb Krisztina
 
alelnökök 2021.09.29-től
Papp Balázs
Zalka Gabriella

IBAN SK46 5200 0000 0000 0754 9223
IČO: 35626356085
Č.ú.: 7549223/5200

A szülői szövetség az elmúlt években a vezetőségi ülések döntése értelmében a következő beruházásokkal, vásárlásokkal   - melyek dokumentációi és számlái a szövetség pénztárosánál lefűzve fellelhetők - segítette iskolánkat:
 
2019
- regisztrációs illeték az országos szülői szövetség számlájára
- tanítónapi ajándék
- gyermeknapi ajándékok, légvárak költségei
- Mikulás napi édesség
- autóbusz illeték diákok részére - Budapest
- présgépek vásárlása (Pet palackra)
 
nagy értékű beruházás
- a földszinti fizikai szakterem folyosóján található 3 (2 nagy, 1 kicsi) illemhely teljes felújítása
 
2020
- autóbusz illeték diákjaink számára - sítúra
- nyári felújítással kapcsolatos fejlesztések
- regisztrációs illeték az országos szülői szövetség számlájára
- gyermeknapi ajándékok
- Mikulás napi édesség
 
nagy értékű beruházás
- a technikai helyiség (iskolai bálkor itt a büfé:)) bútorzatának felújítása
- ózontisztítók vásárlása
- informatikai segédeszközök
 
2021
- regisztrációs illeték az országos szülői szövetség számlájára
- gyermeknapi ajándékok
- ajándékkönyvek
 

2022/2023

- Mikulás napi édesség,
- gyermeknap - légvár, édesség, üdítő, serlegek érmek,
- családi nap - pólók, sátrak, segéeszközök,
- hozzájárulás buszköltségekhez - erdei iskola, sítúra 8-9.évf., színház - 4.évfolyam,
- 4 interaktív tábla vásárlása,
- festékek, alapanyagok a külső fal festéséhez

 Szülők a gyermekért és az iskoláért
Rodičia škole a deťom
Hviezdoslavova 2094/2, Dunajská Streda, 92901

IBAN SK80 6500 0000 0000 2022 5936
Č.ú.: 0020225936/6500
DIČ: 0037844245
IČO: 37844245

 
A "Szülők a gyermekért és az iskoláért“ polgári társulás az elmúlt években a vezetőségi ülések döntése értelmében a következő beruházásokkal, vásárlásokkal   - melyek dokumentációi és számlái a szövetség pénztárosánál lefűzve fellelhetők - segítette iskolánkat:
 
2019
- iskolai bútor - padok, székek 3 osztály számára
 
2020
- informatikai segédeszközök
- lámpatestek cseréje 4 teremben, elektromos fejlesztések
 
2021
- Iskolai bútor - padok, székek.
- Informatikai tansegédeszközök.

 

2022
- Az 2-es számú tornaterem oldalsó burkolatának teljes felújítása.
- Iskolai padok, székek 2 osztály számára.

 

 
 

Elérhetőségek

Hviezdoslav utca 2094/2, 92901 Dunajská Streda

  • 001npedit2
  • 002efsr
  • 003pop3